De tafel is een centrale plek in huis, zeker in Frankrijk. Aan tafel breng je veel tijd door. Je zou kunnen zeggen: Aan tafel gebeurt het, hieraan praat je, eet je, drink je een aperitief, lees je de krant, schrijf je…
In Espace Le Figuier staat daarom ook een grote tafel. Verschillende activiteiten vinden aan tafel plaats. Het is een ZINvolle plek. De volgende ateliers vinden aan de tafel plaats:

 

Atelier Leef-tijden

Bewust worden van de tijd die ons gegeven is.
 Durven leven in de tijd. Meegaan op de golfslag van de tijd.
En daarbij onderzoeken wat je van je verleden, je geschiedenis mee wilt/moet nemen de toekomst in. Wat zijn je ankerpunten? Bevroren dromen doen ontdooien!
De pedagoge Lea Dasberg zei eens: “In een auto kun je niet vooruit rijden zonder een verantwoord gebruik van de achteruitkijkspiegel!”
In dit atelier gaan we in gesprek over de tijden van ons leven. Niet alleen in gesprek, we gaan ook kijken met wat welke blikrichting kunstenaars naar leeftijd kijken.

Atelier Ben je morgen thuis?

“Thuis
Alsof je een plek bereikt. 
Om je heen kijkt en weet 
dat je thuis bent….” ( Kees Spiering)

Thuis, een woord dat voorin onze mond ligt, en tegelijkertijd zo’n diepe betekenis heeft. Zeg  het woord maar eens hardop, proef het, dan gaat er een leven open.. Wat betekent ‘thuis’? Is het waar: ‘oost-west, thuis best’? Thuisvoelen is niet iets vanzelfsprekends. Muziek, gedichten, (kleur)potlood en papier en wat filosofie hopen ons dichterbij (t)huis te brengen.

Atelier Rituelen? Gewoon brood of brood met beleg?

Wat zijn rituelen eigenlijk? Hebben wij zelf rituelen? Rituelen kunnen verbinden ( denk maar aan het ritueel van een stille tocht ) maar ook voor scheuring zorgen ( het jaarlijkse familie kerstdiner) Men zegt wel eens : in de opvoeding zijn de 3 R’s belangrijk, nl. rust, reinheid en regelmaat. Zou hieraan niet een 4e toegevoegd moeten worden? De R van rituelen?

Atelier Kunst-Zinnig

marc_chagallKunst kan een venster naar buiten bieden, afleiding geven, verwonderen, inspireren of verrassen. Het kan ook aanleiding zijn om in gesprek te raken en dienen als een herkenningspunt. Maar kunst is ook een spiegel naar onszelf toe en brengt ons naar het hier en nu. Kijken met de binnenkant van je ogen. Op tafel komt het werk van diverse kunstenaars zoals Marc Chagall, Soulages, Matisse, Brancusi.  Nadere kennismaking en hun werk. Welke levensthema’s roept het kijken naar hun werk op? Welke gedachten en gevoelens komen in beeld en wat doet dit met de relatie tot mijzelf en de relatie tot de ander? Van kijken naar zien.

 

 

Sluit Menu