Espace Le Figuier biedt ruimte om Nederlands, Frans en Engels te leren op persoonlijke maat waar ter wereld ook.
Ik heb ervaring met wonen en leren in het buitenland. Daarbij was ik 5 jaar directeur-leerkracht bij het Nederlands Onderwijs Buitenland te Montpellier en heb Engels gegeven aan de Internationale School te Montpellier
Lessen kunnen worden gegeven met behulp van Skype en via WebEx, een programma waarmee gemakkelijk lesmateriaal kan worden gedeeld.
Voordelen:
* Geen tijdsverlies i.v.m reis- en wachttijden.
* Aangepaste lestijden.
* Persoonlijke aandacht voor de leerling.
* Aandacht voor spreken, luisteren en lezen.

Nederlands

*Voor beginners, als vreemde taal.
*Op school: Op het collège of op het lycée.
Voorbereiding op het Bac. Nederlands als eindexamentaal is in Frankrijk mogelijk (LV 1, 2 of 3).
*Als moedertaal. Voor kinderen en jongeren waarvan het Nederlands de moedertaal is maar die geëmigreerd zijn. Om toch hun moedertaal correct te blijven spreken en schrijven. Eventuele instroming in het Nederlands onderwijs is dan mogelijk. Ook deze lessen kunnen via videoconferentie gegeven worden.

Franse en Engelse conversatieles

Je meer op je gemak voelen als je een vreemde taal spreekt, in het openbaar het woord durven nemen, begrijpen wat de ander zegt.
Individueel of in kleine groep kunt u conversatieles Engels en/of Frans volgen bij mij thuis of d.m.v. Skype en WebEx. Aan de hand van uw leervraag worden actuele gespreksonderwerpen gekozen . Ondersteunend en instructief lesmateriaal krijgt u per mail toegestuurd.

Sluit Menu